Els somnis poden fer-se realitat. Els teus i els dels que desitgen ser pares

Fes-te donant de semen

Qui pot ser donant?

A Biosperm, el banc de semen d’Institut Marquès, pot ser donant de semen qualsevol home major d’edat que desitgi, voluntària i altruistament, ajudar a una parella, o una dona sola, a tenir un fill. La nostra clínica està a Barcelona, pel que busquem, preferiblement, gent de les rodalies. 

 Segons la normativa vigent – Article 3: Gratuitat i caràcter no lucratiu del Capítol I, del Real Decret llei 9/2014, del 4 de juliol:

“La donació de cèl·lules i teixits serà, en tot cas, volutària i altruista (…) Els donants vius de cèl·lules o teixits podran rebre una compensació de la institució responsable de l’extracció, limitada, estrictament, a cobrir les despeses i inconvenients derivats de la seva obtenció en concepte de dietes, restitució d’ingressos econòmics perduts o similars”.

Els nostres donants només han de complir els següents requisits:

Presentar un bon estat de salut física i mental

Tenir el semen amb unes característiques òptimes en número, morfologia i mobilitat.

No patir cap mena de malaltia hereditària.

Com és el procés?

banco_esperma

Un anàlisi de semen

Realització d'un seminograma complert i un test posterior de congelació / descongelació.

Un anàlisi de sang

Hemograma complet, serologies per descartar malalties infeccioses, cariotip i estudi genètic

Una visita amb el metge

L'androleg realitzarà una història clínica personal i familiar per descartar malalties hereditàries així com una exploració física

Quan tot està en ordre, pots donar

Si tot és correcte, enhorabona, pots ser donant 🙂

Les nostres sales d'obtenció

Als nostres centres hem transformat les nostres sales d’obtenció de mostres en un lloc especial, en el que l’home pugui aconseguir la màxima excitació prèvia abans de l’ejaculat. 

Està demostrat que un bon nivell d’excitació influeix en la qualitat del semen i, per aquest motiu, hem incorporat diferents mètodes d’estimulació, entre els que hi ha vídeos per adults en Realitat Virtual (RV). Benvinguts a l’Erotic Personal System.  

Test de personalitat

A Institut Marquès realitzem un matching de personalitat entre pacients i donants de forma totalment anònima. Vols saber quina és el teva personalitat?

FAQ's

Un cop acceptat, podràs venir al centre un cop per setmana.
 
Ser donant d’esperma no implica cap canvi en la teva vida personal, l’únic que se’t demana és que practiquis una abstinència de 3 dies (significa no ejacular, ja sigui a través de relacions sexuals o per masturbació).

Un cop siguis acceptat com a donant, es recomana venir al centre un cop per setmana durant un període de 3-6 mesos, tot i que seràs tu qui decideixi amb quina periodicitat vols venir, adaptant el calendari al teu ritme de vida i als teus exàmens, feina o períodes d’estrés.

Sí. Les dades referents a la identitat dels donants quedaran protegides per la garantia de confidencialitat que estableix la Llei de Reproducció Assistida Espanyola. A diferència del que passa en altres països, la legislació espanyola estableix l’absolut anonimat dels donants.

La Llei 14/2006, del 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida estableix que la donació s’ha de realitzar de manera anónima, voluntària, informada i no remunerada.

No. La Llei Espanyola diu que la donació és anònima i que els donants no tenen dret a conèixer la identidad del nadó nascut. Tampoc existeix la possibilitat que el nadó nascut coneixi la identitat del donant.

Quan el donant d’esperma així ho decideixi i també en els següents casos:

  • Quan la qualitat del semen en mostres successives no permeti la seva congelació.
  • Quan, després de la descongelació, la supervivència no sigui acceptable.

Sí, un document en el que s’estableix un compromís entre el Banc i el Donant i en el que s’expliquen els aspectes legals referents a la donació d’esperma i a la seguretat de l’anonimat, pel que el donant no té cap dret ni deure sobre els possibles nadons que neixin de la seva donació.

Fes-te donant ara

Omple aquest formulari i ens posarem en contacto amb tu el més aviat possible.

Condicions:

Biosperm, el banc de semen d’Institut Marquès, es compromet al tractament de les seves dades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor en cada moment. Concretament, Institut Marquès complirà amb les premises establertes en la legislació espanyola vigent, així com aquelles del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Per això, l’instem a llegir amb atenció la Política de Privacitat i la Política de Cookies amb l’objectiu d’informar-se sobre les normes i pràctiques que hem elaborat per tal de protegir les dades personals i per a conèixer millor les nostres relacions amb tercers que puguin tenir accés a aquestes dades.

L’ús del servei de comunicació a través de Whatsapp s’entendrà com una autorització expressa a que l’Institut Marquès es pugui posar en contacte amb vostè per aquesta via, sempre amb la finalitat d’informar-lo sobre el seu tractament i/o els serveis mèdics relacionats amb aquest.